Pirate Dive - internetový obchod

Přeskočit na hlavní obsahPřeskočit na hlavní menu


Přihlášení

RegistraceObchodní podmínky


Košík

Cena: 0 Kč
ObjednatObchodní podmínky

Vážení zákazníci, internetový obchod je momentálně mimo provoz. V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 604920181. děkujeme
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v eshopu www.piratedive.cz. Provozovatelem je Jiří Divácký, Plzeňská 15, Ostrava, IČO 69612111, tel. 604920181. Předmětem eshopu jsou zejména potápěčské potřeby.

Dodací podmínky

Nákup v našem eshopu Vám bude umožněn, bezprostředně po vložení Vámi vybraného zboží do nákupního košíku. Registrace není podmínkou. Prosíme o pečlivé vyplnění údajů. V případě nedostačujících údajů budete vyzváni k opravě dat. Zavazujeme se použít osobní údaje zákazníků pouze za účelem jednoznačné identifikace zákazníka, komunikace se zákazníkem a pro zasílání zboží. Dále se zavazujeme, že tyto údaje nepředáme žádné třetí osobě a v rámci svých možností zabráníme úniku těchto informací.

Zákazník vytvořením registračního účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře s uložením těchto informací souhlasí.

Po ukončení výběru všech položek Vašeho nákupu, budete vyzváni k potvrzení objednávky. Tím dojde k jejímu automatickému odeslání na naši adresu a zajistíme její urgentní vyřízení v nejkratším možném čase (24h až 10 dnů podle rozsahu objednávky). Odesláním objednávky se zavazujete k úhradě objednaného zboží včetně dopravného.V případě objednávky (platí jen pro ČR), jejíž celková cena převyšuje hodnotu 2000 Kč, Vám náklady spojené s expedicí nebudeme účtovat. V případě objednávky zboží, které je dováženo na zakázku nebo zboží, které není momentálně skladem, Vás budeme kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky za účelem upřesnění termínu dodání.

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu:obchod@piratedive.cz. Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou na adresu sídla prodavájicího. Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození, které by mohlo vzniknout přepravou. V případě poškození zboží přepravou bude náhradu škody řešit prodávající s přepravcem. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka (telefonicky nebo elektronickou poštou) nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.

Paragraf § 616 – Občanský zákoník

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se řídí platným zákonným ustanovením Občanského, popřípadě Obchodního zákoníku. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány bankovním převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z tohoto důvodu je nutné k vrácené zásilce připsat i číslo Vašeho bankovního účtu, a pokud je to z Vaší strany možné i číslo objednávky.

Vrácení zboží zasláním zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli!

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platební podmínky.

Poštovné DPD-99,- a PPL -115,-

Platební a expediční podmínky pro ČR

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti PPL a DPD.

K objednanému zboží účtujeme náklady na expedici(poštovné) ve výši 140Kč (Česká pošta). Platbu za objednané zboží je možno provést dobírkou.

Záruky a reklamace

Na zboží se obecně vztahují záruční podmínky podle Českého obchodního zákona.

Případné reklamace vyřídíme v krátkých dodacích lhůtách.